OUR FEED

請後生仔真係好抵

颱風過後,嘆過靚茶,施施然四點才回到公司,一班Junior 已正襟危坐,趕回了公司,看著他們比Mon […]

有錢、無錢其實都可以結婚

朋友的男朋友失業了。 她本來正準備跟男朋友結婚,幸好還未訂好酒席,可以把婚期延遲。 那夜她一臉愁緒的 […]